Voltage regulator for G1-- CZ -- EN

 

                                                                   Voltage regulator for G2-- CZ -- EN

 

 

 

"Long life" 144 MHz, 750Watt PA

MADE BY KOTEL

With GU78B tube....

V našem klubu vznikla potřeba spolehlivého PA, který by byl schopen s dostatečnou spolehlivostí a provozní rezervou dodat VF výkon  750W, což je maximální povolený výkon pro třídu A v ČR. Ačkoliv já zatím takovou operátorskou třídu nemám, pustil jsem se do vývoje PA, který by takové podmínky splňoval.... Jelikož a nýbrž a protože jsem měl doma GU78b, volba padla na ni .Tato elektronka dodá 750W s dostatečnou rezervou a je předpoklad, že v PA bude "navěky". Dalším důvodem pro výběr této elektronky je to, že bude provozována velmi krotce a tedy její intermodulační produkty by měly ostatní stanice v závodě rušit méně, než v případě elektronek menších, ale provozovaných poblíže svého výkonového maxima... Neboť jsem (pro konstrukční problémy) nepřítelem obvodů typu lambda/4 rozhodl jsem se pro konstrukci s obvodem lambda/2, ačkoliv tento obvod má vedle předností i své nevýhody .. Mezi přednosti patří bezproblémová izolace - na rezonátoru není nutný (jako u l/4) žádný vazební, či blokovací konstrukční kondenzátor, kterým tečou velké jalové  proudy, vychází malá kapacita na ladění a vazbu, u koaxu rezonátoru pomáhá trubka na elektronce k její teplotní stabilizaci (viz OK1VPZ ve sborníku Klínovec 88)... Teď ty nevýhody: jednoznačně rozměry - pro l/2 koaxiální rezonátor vychází dutina PA téměř 1m dlouhá!!  Není to tedy žádné děcko....Dalším problémem je rozkmit VF napětí na rezonátoru, výpočtem bylo zjištěno, že na konci tohoto obvodu bude VF napětí téměř 105kV, což věru není málo....

 

Technické parametry....

Ua - 3100v - Not load.

Ua - 2500v - Full load.

U g2 - 315v

Ia - 1.5 A

Ia PEP - 4A

I fil - 3.5 - 4A

U fil - 27V

U fil - EME - 28V

P out - 3000W Linear 

P out MAX - 4000W (do limitace - teoretický předpoklad)

 

English version

 

Další fotky budou - už jsou, ale ještě ne tady... 

A nezapomeň: Life is too short for QRP!!!

--------------------------------------------------------------

Praktické zkoušky a proces bastlení..

24.8.04

PA Byl odskoušen v provozu tak zatím změny neplánuji .. Doufám že jsem vývoj již dokončil :-)

27.7.04

Pa je nyní po přestavbě na turbínu z RFG od OK1VPZ tímto za ní děkuji . Dnes jsem z PA TAHAL 2000W !!

Jen se vyskytl problém s ostrostí ladění Pa je pro -3dB široký pouze 600khz . Což je zoufale málo při přivazbení

Již je rezonátor moc dlouhý, časem ho ještě pokrátím tak cca o 2-3cm a bude to ok .. Optimálně vychází vazba na

3MHz - 3dB

28.3.04

PA otestován pod zátěží .. 900W in 500W out...

Krom drobného nepřispůsobení v katodě vše OK

25.2.04

Z důvodu že zatím nemám jekl na rám PA nepokračuji ... Až bude jekl bude update...

15.2.04

Test ochrany g2 a zkouška zdroje předpětí . Ochrana g2 OK zapne při 2100v a odpadne při 1000v. Zdroj předpětí také OK.

7.2.04

.Dnes jsem přidal tlumivku pro ochranu výstupního relé a namontoval na bok PA pomocný transformátor a desku stabilizace g2 .

5.2.04

Dneska jsem nechal v konci ztrácet 1250W po dobu 5minut . A měřil teplotu vzduchu vycházejícího z dutiny, teploměr ukázal 60 stupňů což je sice pouze orientační ale svědčí to o dostatečném chlazení PA. Na lampě mohlo být cca 130.

.

 

>>>>DISKUSE K PA<<<<<

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51.jpg
Připraveno na zaklíčováňí ta bedna v zadu je tichý ventilátor z RFG

59.jpg
Uš nám to teče 200mA klid proudu Ampérmetr je třeba /2 ...

58.jpg
Ledky indikují žhavení OK a PTT-ON !!!

57.jpg
Noví kabel z dutiny a koaxiální relé na boku konce ..

56.jpg
Vstup chladícího vzduchu je nyní mocný ..

55.jpg
Předrátovaná katoda sic ne tak hesky ale licnou ... A byl doplněn tlumící obvod na cca 125Ohm .

54.jpg
Rekonstrukce se dotkla i zdroje VN , nyní je v něm žhavení a zdorj G1 + G2 + 12V

53.jpg
Toto býval zdroj G2 . čest jeho památce .. Někdy uveřejním schéma nového zdroje G2 + G1 s ochranou.

52.jpg
Tak nám to plesklo .. Pravděpodobně zakmitnutí nebo si lampa vyjiskřila grotík :-) R-1Ohm 5W

51.jpg
Poslední fotka PA před přestavbou na jiné chlazení ..

50.jpg
Proud z VN zdroje je cca 300mA při 3000V --- 900W IN

49.jpg
Teplota uvnitř zátěže po 3 minutách

48.jpg
Výkon ven watmetr je ocejchován do 600W ...

47.jpg
Měření teploty vzduchu vycházejícího z rezonátoru ... Teplota v místnosti je 15°C , Ztrátový výkon na a 400W ,t-3min

46.jpg
Zarámovaný PA boužel zámečníci to udělali trošku větší ...

45.jpg

Zarámovaný PA boužel zámečníci to udělali trošku větší ...

44.jpg

Tak tady to je v celé své kráse .. Nemám boužel scaner tak aspoň takhle a komu se to nelíbí ať to překreslí a pošle mi to.....

Teď k tomu schema .. Zdroje g1 a g2 jsou zapojeny jako paralelní stabilizátory . Ochrana g2 je naprosto jednoduchá , hlídá se přes dělič na anodě jestli je přítomno napětí alespoň 1000V jinak g2 odpadne aby se zabránilo její destrukci . Ochrana výstupního relé hlídá se jestli je galvanická vazba na anténu pokud jde o anténu otevřenou je zapojen spínač kterým se výstupní konektor SS uzemní aby mohla ochrana fungovat . Pohled na hořící koaxiální relé je sice hezkej ale mě se nějak nelíbí ....

42.jpg

Test ochrany g2 .. Zapíná při 2100V a odpadne při 1000V. Docela podstatnej obvod hlavně když vypadne anoda.

42.jpg

Takhle to vypadá v plné parádě... Od shora zdroj g2 , zásuvka VN , zdroj g1 , transformátory , a vrtule.

40.jpg

Některé důležité rozměry pro názornost vyfoceny...

 

41.jpg

V pravo na vazebním kondu tlumivka ochrany výstupního relé .Přez ní se galvanicky zjišťuje jestli je sepaté výstupní relé teprve poté se odblokuje předpětí na g1.

 

39.jpg

Zdroj předpětí pro g1 a ochrana před zničením g2 . To neuměle nakreslený schéma jsem kreslil o češtině asi TAK .... Na anodě je dělič 1000:1 a hlídá se jestli je napětí větší než 1500v jinak nedojde k připojení napětí na g2. Protože jestliže je na g2 vyšší napětí než na anodě stává se z g2 anoda jelikož elektrony kolem ní neproletí ale dopadnou na ni a jelikož není stavěná na velkou zátěž dojde k její destrukci!!!

 

38.jpg
Ventilační víčko MK III.

32.jpg

Pohled dolů: větrák a žhavicí trafo 28V/4A.


33.jpg

Takhle to celý vypadá - no řekněte: není to krása?

34.jpg

Konec l/2 obvodu - to okolo je teflon. Nalevo ladění, napravo vazba.

35.jpg

Vazba z rezonátoru..

36.jpg

Ladící kondík ...

37.jpg

Napájecí tlumivka...

31.jpg
Ventilační víčko MK II.

30.jpg

Getrujeme, getrujeme !!!

29.jpg

Můj oblíbený přístroj - laboratorní zdroj TESLA 2x400V. Právě v plném nasazení při getrování GU78b.... Ua - 800V , Ia - 6mA , Uf - 28v , If - 4A

28.jpg

Detail ladícího systému . Píst z dutin duplexeru RDM 6/12 . + kus soustružnické práce. To postříbřené a placaté je víčko ze stejné RDMkové dutiny...

27.jpg

Paráda: Q nezatížené dutiny. Qn >> 700.

26.jpg

Slavnostní okamžik .. zjištění kde to rezonuje... je to nejprve dlouhý.... pomohla pilka..., 
po krácení rezonátoru o 15cm na 65cm....

A jsme doma!

25.jpg

Dokončená katoda.

24.jpg

Long way home :-)

23.jpg

Ventilační víčko MK I.

22.jpg

Zase jeden pohled na dílko .

21.jpg

Vn průchodka, kousek kondu a teflonový distanční sloupek .

20.jpg

Už je to tam!

19.jpg

Tak to nevyšlo .... :-(

18.jpg

ANEB , jak napasovat rouru o průměru 100 na chladič o průměru 110 ..Rozklepávat to nebudu nebudu a nebudu --- to je čistý estetismus! Nejsem Arab z trhu!

17.jpg

KUK

16.jpg

Měděná okapová trubka o D 100mm ze stavebnin bratru za 2 stovky

15.jpg

To je čar a dírek....

14.jpg

Katoda.

13.jpg

A ještě jednou.....

12.jpg

Elektronka v patici.

11.jpg

Elektronka v patici. Teflonové sloupky u lampy nebyly ve finální konstrukci použity....

10.jpg

Elektronka v patici.

09.jpg

Patice na elektronku s tlumícími rezistory , a vstupním obvodem.

08.jpg

Patice na elektronku s tlumícími rezistory , a vstupním obvodem.

07.jpg
Dutina po nandání dýnka s otvory pro ventilátory .
06.jpg
Dutina po nandání dýnka otvor pro lampu má průměr 110mm.
05.jpg
Dutina po nandání dýnka otvor pro lampu má průměr 110mm.

04.jpg
Výstavka

Zleva GU78b , GS35b , GU78b , GI7b , RE025xa , GU50 , HT323

03.jpg
Zdroj pro G2 je základem
úspěchu PA s tetrodou ..
02.jpg
Zdroj pro G2 je základem
úspěchu PA s tetrodou .. Musí být zapojen jako Paralelní stabilizátor !  Jinak může vlivem návrtu elektronů od anody a tím způsobenému vytékání proudu z g2 vzrůstat napětí teoreticky až do hodnoty anodového napětí ,, A kvůli změně napětí na g2 se mění zesílení elektronky a tím pádem nám PA "prasí" což není žádoucí ..... A může nastat i destrukce g2.

01.jpg
Takhle to začalo s
tabulí AL plechu 1000x1000, ze které byla po zastřižení a svrtání ohnuta dutina ..Rozměry jsou výška 900mm , šířka 224 , hloubka 232 . Napravo od dutiny je zdroj pro PA 3100v 4.5kW.

Poslední update :27.7.04 23.50
TOPlist